Týdenní plán od 27.1. do 31.1.

 

Český jazyk

 • Vzory podstat. jmen pro rod ženský 
 • Procvičování vzorů rodu středního
 • Čtení – příprava na recitaci

Český jazyk – sloh

 • Popis prac. postupu(výroba záložky)

Anglický jazyk

 • Otázky Where ist it? Wo ist it?

Matematika

 • Písemné počítání ve slovních úlohách
 • Rýsování trojúhelníků

Vlastivěda

 • Procvičování orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Toulky přírodou – dokončení výkresu

Hudební výchova

 • Hudební nauka a nová písnička

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – závěr 28.1.

Doplňující informace pro rodiče

30.1. Vydávání výpisu vysvědčení za 1.pololetí šk. roku2013/2014- nevrací se!

        Filmové představení Univerzita pro příšerky – odjezd hned ráno 7.45hod., po příjezdu vydání vysvědčení.

        Do kina si žáci berou své svačiny a pití, nebude možné z časových důvodů kupovat občerstvení v kině.

31.1. Pololetní prázdniny

  1.2. Ples SRPDŠ při ZŠ

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top