Týdenní plán od 3.2. do 7.2.

Český jazyk

 • Vzory rodu mužského
 • Procvičování koncovek podstatných jmen rodu střed. a žen.
 • Do čtení se připravujte  na další zápis do čtenářského sešitu do konce února

Český jazyk – sloh

 • Popis obrázku

Anglický jazyk

 • Shrnutí 5.lekce, London

Matematika

 • Rovnice
 • Písemné příklady a slovní úlohy
 • Trojúhelníky podle stran

Vlastivěda

 • Pravěk

Přírodověda

 • Opakování ekosystém pole
 • Referáty o zvířatech

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Zimní olympiáda – sportovci

Hudební výchova

 • Nová písnička a hudební teorie

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou, košíková, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Nosit do školy ústřižky z dění okolo olympiády v Soči – tématický úkol na sledování našich sportovců a událostí dětmi.

Kontrolujte známky na Elce, sledujte úkoly nejen písemné a nezapomeňte na třídní fond – 100 Kč únor. Žáci, kteří nebyli v kině, mají částku z ledna převedenou na únor.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top