Týdenní plán od 20.1. do 24.1.

 

Český jazyk

 • Procvičování vzorů rodu středního
 • Doplňování koncovek podst. jmen podle vzorů
 • Vzory rodu ženského
 • Zadání textů k recitaci

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka
 • Příprava pís. práce o volném čase dětí

Anglický jazyk

 • There is / isn´t, There are / aren´t

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel v oboru do 1 000 000
 • Nás. a děl. větších čísel
 • Učeb. str.23 – 30

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR
 • Práce s mapou
 • Doplňování slepé mapky

Přírodověda

 • Polní živočichové
 • Prac. list

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – obkreslování a vystřihování – záložka

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Kotouly, míč. hry, posilování horních a dolních končetin – cv. na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Středa 22.1. konzultační schůzka

Sledujte známky na Elce

30.1. Kino 100 Kč – někteří ještě neuhradili

Do Pv potřebují žáci kvalitní nůžky, kontrolujte také tužky, pravítka a kružítka.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top