Týdenní plán od 27. září do 1. října

Český jazyk

 • význam slabik pro dělení slov
 • druhy vět
 • str. 18-20

Čtení

 • plynulé čtení s přízvukem
 • interpunkční znaménka
 • str. 23-26

Psaní

 • velká písmena – jména
 • str. 7-9

Matematika

 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary
 • rýsování čar podle pravítka
 • str. 12-14

Prvouka

 • znaky podzimu

Pracovní vyučování

 • práce s přírodním materiálem – kaštany

Výtvarná výchova

 • státní svátek

Hudební výchova

 • hudební hádanky
 • opakování not

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý – státní svátek, ve středu – plavání, prosím o včasný příchod dětí, odjezd autobusu v 7. 25 hod. S sebou jen věci na plavání, pouzdro, přezůvky. Do Pv potřebují kaštany, které si mohou před odjezdem odložit do třídy.

Opět zkontrolujte vybavení pouzder, vybavte děti pravítkem.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top