Týdenní plán od 27. září do 1. října 2010

Český jazyk

 • význam slabik pro dělení slov
 • druhy vět
 • str. 18-20

Čtení

 • plynulé čtení s přízvukem
 • interpunkční znaménka
 • str. 23-27

Psaní

 • velká a malá písmena, jména
 • str. 7-9

Matematika

 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary
 • rýsování rovných čar podle pravítka
 • str. 12-14

Prvouka

 • Znaky podzimu

Pracovní vyučování

 • práce s přírodním materiálem – kaštany

Výtvarná výchova

 • státní svátek

Hudební výchova

 • hudební hádanky
 • opakování not, délka trvání

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý se nevyučuje – státní svátek, ve středu – plavecký výcvik, prosím o včasný příchod dětí, odjezd autobusu v 7. 25 hod.       S sebou opět jen potřebné věci na plavání, pouzdro, přezůvky. Svačíme až po příjezdu z plavání, asi v 10. 15 hod. Na středu budou děti potřebovat kaštany, před odjezdem na bazén si je mohou odnést do třídy.

Opět překontrolujte pozdra a vybavte děti pravítky. Do Vv začínají děti nosit příspěvek 50 Kč.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top