Týdenní plán od 20. do 24. září

Český jazyk

 • věta, pořadí vět v textu, velké písmeno na začátku
 • pořádek slov ve větě
 • počet slov ve větě
 • str. 14-17

Čtení

 • plynulé čtení s intonací
 • str. 15-22

Psaní

 • velká písmena, krátká slova
 • číslice a znaménka
 • str. 5-7

Matematika

 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • slovní úlohy – o n více, o n méně
 • geometrické tvary, křivá čára
 • str. 9-12

Prvouka

 • opakování dopravních prostředků
 • název obce, její části, důležité budovy – vycházka

Pracovní vyučování

 • práce s přírodním materiálem
 • navlékání jeřabin, šípků (jehla, nit)

Výtvarná výchova

 • kresba pastelem

Hudební výchova

 • notová osnova, noty

Tělesná výchova

 • polovysoký start, běh na 40 m
 • povel, signál

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden nemají děti plavání, proto budou mít cvičební úbor na pobyt venku. Ve středu si přinesou do prac. výchovy jeřabiny nebo šípky, jehlu a nit.

Od 16.30 hodin se konají společné třídní schůzky.

Back To Top