Týdenní plán od 27. do 31. ledna

Český jazyk

 • Podstatná jména – vzory, skloňování
 • Procvičování shody přísudku s podmětem
 • Slovní druhy
 • Diktát

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění, přirovnání

Anglický jazyk

 • Progres check
 • Opakování lekce 1 a 2
 • Příprava na prověrku z lekce 1,2

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Desetinné zlomky
 • Procvičování dělení dvojcif. číslem
 • G – střed úsečky, osa úsečky
 • str. 36-41

Vlastivěda

 • Evropa – pohoří, nížiny, vodstvo
 • Orientace na mapě (každou hodinu)
 • str. 8-14

Přírodověda

 • Člověk – původ a vývoj, odlišnost od ostatních živočichů

Pracovní činnosti

 • Kino

Výtvarná výchova

 • Pol. prázdniny

Hudební výchova

 • Hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Základní tance

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek jedeme do kina (pokud nemátek dostatečnou sumu v TF, přineste peníze), po návratu budou rozdána pol. vysvědčení.

V pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top