Týdenní plán od 3. do 7. února

Český jazyk

 • Procvičování mluvnických kategorií pods. jm.
 • Vzory podst. jmen
 • Shrnutí o podst. jménech
 • str. 82-88

Český jazyk – sloh

 • Slova souznačná ve vypravování

Anglický jazyk

 • Test lekce 1 a 2 (ÚT) Lekce 3A – slovíčka, this/these

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání
 • Převádění deset. čísel na deset. zlomky a naopak (opakování)
 • Slovní úlohy
 • G – vlastnosti trojúhelníku
 • str. 39-45

Vlastivěda

 • Orientace na mapě (využívejte PC program ve třídě)
 • Evropské státy a města
 • str. 19-20

Přírodověda

 • Lidské tělo – soustava opěrná
 • str. 54-56

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • 4/4 takt

Tělesná výchova

 • Bruslení Krnov (všichni budou mít brusle)

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 6. února jedeme do Krnova bruslit a také navštívíme městskou knihovnu (jízdné + vstupné z TF).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top