Týdenní plán od 20. do 24. května 2013

Čtení

 • Čtení s přednesem, čtení s porozuměním
 • Ukončení čtení ze slabikáře, příprava na besídku

Psaní

 • Opis, přepis, diktát
 • Psaní podle zadání
 • Písanka str. 1-5

Matematika

 • Metr
 • Sčítání a odčítání do 20
 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • PS str. 19-23

Prvouka

 • Čas – poznávání hodin
 • PS str. 59-61

Pracovní vyučování

 • Příprava třídy na besídku

Výtvarná výchova

 • Malba – tulipán

Hudební výchova

 • Procvičování písní na besídku třídy

Tělesná výchova

 • Běh
 • Přehazovaná – postřeh, spolupráce, dodržování pravidel

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. 5. – besídka v 16,30 v naší třídě
 • 28. 5. – divadelní představení v Opavě

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top