Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Psaní předpon
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Převody jednotek délky a hmotnosti
 • Písemné dělení a násobení, slovní úlohy
 • Geo – úhly

Vlastivěda

 • Vzdělávání a J.A. Komenský
 • Úkoly v prac. sešitě

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Informatika

 • Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Práce s přírodninami

Hudební výchova

 • Procvičování písní, hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Míčové hry, pohybové hry, nástup

Doplňující informace pro rodiče

Prosím doplaťte částku 300Kč – do pátku tohoto týdne, 6. 10. jedeme do planetária – 100 Kč bude odečteno na vstupné.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český Vlastivěda  Přírodověda

 

Back To Top