Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Psaní přípon
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitelky

Matematika

 • Převody jednotek
 • Pamětné  i písemné násobení a dělení
 • Geo – čtverec, obdélník

Vlastivěda

Návštěva Ostravy

Přírodověda

 • Planetárium Ostrava

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nová píseň, takt čtyřčtvrťový

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 6. 10. jedeme do Ostravy – informace dostanou žáci na lístečcích v pondělí 4. 10. Předpokládaný odjezd bude 6.45 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika  Vlastivěda

 

 

Back To Top