Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Písemné dělení a násobení
 • Slovní úlohy
 • Geo – trojúhelník, úhel

Vlastivěda

 • Osvícenství
 • Tereziánské reformy

Přírodověda

 • Člověk a přírodní suroviny

Informatika

 • Zav

Pracovní činnosti

 • Využití přírodních materiálů – šípky, kaštany, větvičky, listy ( lepidlo)

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina – koláž

Hudební výchova

 • Dělení hudebních nástrojů

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, střídání běhu s chůzí

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.

Kontrolujte žáky, pomůcky a učebnice podle rozvrhu,

Doplaťte včas platby za září. 6. 10. pojedeme do planetária.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Vlastivěda
Matematika Jazyk český Přírodověda
Back To Top