Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Mluvnice: Slovesa, podstatná jména, vlastní jména, větné vzorce
 • SV:  podle osnovy vypravovat ústně i písemně, základy techniky mluveného projevu
 • Uč. str. 14-16
 • Čtení: Hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů
 • Psaní: Odstraňování nedostatků ve znacích písma, písanka str. 7, 8

Anglický jazyk

 • School things

Matematika

 • Násobilka čísla 6, 7
 • Násobení a dělení – matematický diktát
 • G: Úsečka – délka úsečky, polopřímka

Prvouka

 • Naše obec – části obce, významné budovy

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – pavouk z kaštanu

Výtvarná výchova

 • Slunečnice – suché křídy

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, obratnosti, síly – na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 9. ředitelské volno
 • 28. 9. Státní svátek

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Čj M Prv
Podstatná jména Násobení a dělení 6 Město Albrechtice
Slovesa Násobení a dělení 7
Najdi podstatná jména Procvičuj
Najdi slovesa Přímka, polopřímka, úsečka
Seřaď slova podle abecedy
Větné vzorce
Back To Top