Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Odvozování pomocí předpon.
 • Procvičování VS.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání.
 • Slovní úlohy.
 • G: úhly, geom. obrazce.

Vlastivěda

 • Habsburkové – opakování.

Přírodověda

 • Horniny a nerosty.

Informatika

 • Nevyučuje se.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Posilování, závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 27. 9. mají děti ředitelské volno.
 • V úterý máme státní svátek..
 • Vybíráme: 200,- Kč na SRPDŠ a 100,- Kč na planetárium.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Back To Top