Týdenní plán od 27. 6. do 30. 6. 2016

Český jazyk

 • Procvičování učiva.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Procvičování učiva.

Vlastivěda

 • Místní pověsti.

Přírodověda

 • Kvízy, přesmyčky…

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Žáci si do středy odnesou kufříky, cvičební úbor a věci z šatny.
 • Ve čtvrtek máme jen 1. vyučovací hodinu, pak jdou děti domů. Donesou si folii na vysvědčení.
 • Všem přeji klidné a slunečné prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top