Plán na 1.9.-2. 9. 2016

Český jazyk

  • Nevyučuje se

Český jazyk – sloh

  • Nevyučuje se

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Nevyučuje se

Vlastivěda

  • Nevyučuje se

Přírodověda

  • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve čtvrtek 1. září začínáme vyučování v 7:45 hod., končíme v 8:30 hod., děti si nic nenosí. 

2. V pátek budou dětem vydány učebnice, přinesou si batohy (aktovky) i zakoupené sešity, pouzdro, svačinu, přezůvky. Budou probíhat třídnické práce. Konec vyučování v 11:25 hod.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top