Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací, dramatizace
 • ČXtení s porozuměním
 • Školní knihovna, čtení na pokračování

Psaní

 • Opis, přepis, pozdrav

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Léto na zahradě, v lese a u rybníka

Pracovní vyučování

 • Rozdávání výkresů

Výtvarná výchova

 • Prohlídka expozic zámku v Linhartovech

Hudební výchova

 • Opakování písniček

Tělesná výchova

 • Turistika – Linhartovy

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 6. – ukázka výcviku dravců
 • 23. 6. – zámek Linhartovy
 • 24. 6. – odevzdávání učebnic

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top