Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Koncovky podstatných jmen rodu středného a ženského

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • G: trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Pravěk – doba bronzová a železná
 • Slované

Přírodověda

 • Ekosystém pole – rostliny

Informatika

 • Grafický editor, kreslení

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Referáty
 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou,
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 15. 2. discgolfový turnaj.
 • Ve čtvrtek 16. 2. ve 14 hodin ve uskuteční školní kolo recitační soutěže.
 • V pátek 17. 2.  mají děti ředitelské volno.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Rod střední – skloňování, koncovky, rod ženský – skloňování, koncovky; mužský rod – životnost, vzory,

Písemné násobení –  jednociferným činitelem, dvojciferným činitelem 1, dvojciferným činitelem 2,

Doba bronzová a železná – prezentace, spoj, Keltové – prezentace, spoj,

Ekosystém pole, poznávačka,

Back To Top