Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Fixace vyjmenovaných  slov po B a slov příbuzných, jejich význam. Psaní i, í/y,ý uvnitř slov. Uč. str. 38
 • Čtení: Tiché čtení a hlasité čtení, správné frázování.
 • Psaní: Úhledné a čitelné písmo. Písanka str. 21 (dokončení) a 22

Anglický jazyk

 • Toys from recycled material

Matematika

 • Opakvání – sudá a lichá čísla, čísla jednociferná, dvojciferná a trojciferná.
 • Zaokrouhlování na desítky, PS str. 14-16
 • Slovní úlohy, PS str. 28

Prvouka

 • Procvičování  – přírodniny, suroviny, výrobky
 • Finanční gramotnost,

Pracovní činnosti

 • Tvarování a výroba dekorativních předmětů – papírová  ryba

Výtvarná výchova

 • Vánoční dárek

Hudební výchova

 • O Šípkové Růžence
 • Správné dýchání (v pauze i mezi frázemi).

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče:

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS -chytáky Sčítání a odčítání do 100 Povolání 1 Čas vánoční
Procvičování VS po B Početní trenažér + a  – Povolání 2 O Šípkové Růžence
Diktáty Početní trenažér násobilka vše Povolání 3
Rozhodovačka – střední obtížnost Procvičuj násobení a dělení Záliby
Diktáty – lehké + a – do 100 Přírodnina – surovina – výrobek
Doplňuj + a – dvojciferných čísel
VS po B  – procvičování Zaokrouhlování na desítky -video
Přemýšlej Zaokrouhlujeme
Hra s VS po B Vyber správně
Vypočti a zaokrouhli
Back To Top