Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná, jejich význam. Psaní i, í/y,ý uvnitř slov. Uč. str. 36-37
 • Čtení: Dramatizace pohádky O Šípkové Růžence Čítanka str. 113-114
 • Psaní: Úhledné a čitelné písmo. Písanka str. 20 a 21

Anglický jazyk

 • I’m a red robot: imperatives

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel. PS str. 27-30
 • Násobení a dělení v oboru násobilky do 100.
 • Polopřímky, rovnoběžky.

Prvouka

 • Lidská činnost a tvořivost, práce a volný čas.
 • PS str. 22 a 23

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce – O Šípkové Růžence

Hudební výchova

 • O Šípkové Růžence

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, ručkování.
 • Posilování svalstva celého těla.

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 11.  – konzultační třídní schůzky v době od 15.30 do 17.30
 • 30. 11. – adventní dílny – pozvánka 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS -chytáky Sčítání a odčítání do 100 Povolání 1 Čas vánoční
Procvičování VS po B Početní trenažér + a  – Povolání 2 O Šípkové Růžence
Diktáty Početní trenažér násobilka vše Povolání 3
Rozhodovačka – střední obtížnost Procvičuj násobení a dělení Záliby
Diktáty – lehké + a – do 100
Doplňuj + a – dvojciferných čísel
VS po B  – procvičování
Back To Top