Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L, VS slyšet, mlýn, blýskat se. Uč. str. 40-41
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí.
 • Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 23

Anglický jazyk

 • Asking questions: What’s this? Is it a …? It is… / It isn’t …

Matematika

 • Sčítání a odčítání více čísel. PS str. 29-31
 • Fixace malé násobilky.

Prvouka

 • Proměny způsobu života.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu.

Výtvarná výchova

 • Vánoční tradice a zvyky.

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva horních i dolních končetin. Míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doporučuji pravidelně číst knihu – příprava na prezentaci.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS po L – pořadí a význam Malá násobilka Znaky zimy Čas vánoční
Řada VS po L + a – do 100 Vánoce ve světě Bude zima, bude mráz
Význam VS po L Procvičuj násobení a dělení
Slova příbuzná k VS po L Početní trenažér násobilka vše
Šibenice Vypočti a zaokrouhli
Chytáky VS po L
Slyšet, mlýn, blýskat se
VS po B – procvičování
Hra s VS po B

 

Back To Top