Týdenní plán od 26.5. do 30.5.

Český jazyk

 • Procvičování učiva – souvětí
 • Přímá řeč
 • Čtení vlastních knížek

Český jazyk – sloh

 • Divadelní představení

Anglický jazyk

 • Who was…? Who played…?

Matematika

 • Grafický součet úseček
 • Příklady v pracovním sešitě

Vlastivěda

 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Význam ochrany přírody – návštěva chráněného území

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Písničky na výlet

Tělesná výchova

 • Školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

 
26.5. – fotografování třídy

  28.5. – divadlo – odjezd v 8 hodin od školy, návrat do 13 hodin

  30.5. – školní výlet na Praděd – odjezd v 7.45 hod. od školy, podrobněji na Elce

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top