Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2015

Čtení

 • Pěkné vázané čtení, porozumění textu.
 • Procvičování slov se dvěma souhláskami na začátku.
 • Vyvození písmen H, h, Š, š.
 • Slabikář str.50 – 55.

Psaní

 • Procvičování písmen, slabik, slov.
 • Opis, přepis z tabule.
 • Začneme písanku III.

Matematika

 • Procvičujeme rozklad čísla 8.
 • Sčítání a odčítání do 8 (zpaměti a zrychlit)
 • Pracovní sešit str.11-15.

Prvouka

 • Náš domov.
 • Návštěva městského úřadu.

Pracovní vyučování

 • Modelování

Výtvarná výchova

 • Můj oblíbený hrdina z večerníčku.

Hudební výchova

 • Hra na roury.
 • Písnička – Citrónky.

Tělesná výchova

 • Opičí dráha – rozvoj obratnosti a rychlosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte čtení (bez šeptání), počítání do 8 bez prstů.
 2. Čtěte každý den!
 3. Děti si donesou knihu, kterou právě čtou – výstavka.
 4. Sledujte známky na el-ce.
 5. Procvičujte si učivo pomocí odkazů (uvedeny níže).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno H Sčítání a odčítání do 8 Dětské radovánky
Slova s hláskou – h Odčítání do 8 Volně žijící zvěř
Slabiky se Š Počítání s opičkami Prasátko Pepa
Čtení vět Slovní úlohy  
Dvouslabičná slova    
Back To Top