Týdenní plán od 26. do 30. dubna 2010

Český jazyk

 • Stavba věty (podmět, přísudek, přívlastek)
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Sloveso – must – vyjádření nutnosti
 • Slovíčka 5. D

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Geometrie: přímky kolmé a rovnoběžné, pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Západní Čechy

Přírodověda

 • Člověk a technika – síly (siloměr)

Pracovní činnosti

 • Péče o balkónové rostliny
 • Předpěstování sazenic

Výtvarná výchova

 • Zrození

Hudební výchova

 • G dur
 • PO: G. Bizet
 • Pohádky a příběhy paní hudby

Tělesná výchova

 • Střídavý běh
 • Přeskakování a podbíhání dlouhého švihadla, přeskoky přes krátké švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top