Týdenní plán od 19. do 23. dubna 2010

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Oznámení a zpráva

Anglický jazyk

 • 5. lekce
 • Slovíčka 5. C

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Násobení a dělení des. čísel 10 a 100
 • Ge: přímky rovnoběžné a kolmé

Přírodověda

 • Opakování – člověk
 • Základy 1. pomoci
 • Písemka – člověk

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – divadlo

Výtvarná výchova

 • Mapa

Hudební výchova

 • Opakování písní.
 • PO: G. Bizet.

Tělesná výchova

 • Využití dlouhého švihadla
 • Běh na kratší tratě
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Dne 22. 4. jedeme do Opavy do divadla. Žáci si s sebou vezmou svačinu, pití a peníze na útratu.

V pondělí proběhne kontrola map ČR a v pátek kontrola pomůcek do geometrie.

Jana Vyležíková, třídní učitelka 

Back To Top