Tydenní plán od 26. do 30. září

Český jazyk

 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek.
 • Slovní druhy, podstatná jména a slovesa.
 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Učebnice str. 15-18.

Sloh

 • Minutový valčík – povídat o vybrané věci.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s intonací.
 • Povídání o J. Ladovi.
 • Čítanka str. 22-26.
 • Písanka str. 7-8.

Anglický jazyk

 • Předměty v pouzdře a aktovce.
 • Uč. str. 8

Matematika

 • Pamětné spoje násobilky do 50.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Slovní úlohy.
 • Násobilky s číslem 6.
 • Geometrie – úsečka.
 • Učebnice str. 19-20.

Prvouka

 • Opakování dopravních značek.
 • Malý testík na adresu vlastní a školní, dopravní značky.
 • Cyklista, vybavení kola.
 • Učebnice str. 8-9.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik tanečku.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme opět na plavecký výcvik, s sebou pouze pouzdro a věci na 1. vyučovací hodinu. Na 5. hodinu mají děti vše potřebné ve škole.

Ve středu je státní svátek, znovu se uvidíme ve čtvrtek.

Požeduji ostrouhané tužky, každý den také pravítko. Je třeba neustále procvičovat násobení a dělení v oboru 1-5, také – a + do 100 s přechodem přes 10.

Back To Top