Týdenní plán od 19. do 23. září

Český jazyk

 • psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
 • opakování slovních druhů (vyhledávání v textu)
 • osnova, vymýšlení příběhu
 • str. 13

Čtení a psaní

 • plynulé čtení
 • str. 12-15
 • báseň Vesnička zpaměti
 • seznámení s J. Ladou (ilustrace)
 • písanka str. 5-7

Anglický jazyk

 • pokyny ve fázích dne – pozdrav, rozloučení
 • lekce 2, str. 6-7

Matematika

 • opakování násobilky do 50
 • hra o nejlepšího počtáře (trénujeme pamětné spoje)
 • +, – do 100 s přechodem
 • matemat. minutovky str. 4
 • slovní úlohy

Prvouka

 • opakujeme cestu do školy (dopravní značky)
 • rodina, mezilidské vztahy
 • PS str. 8-11
 • tento týden si děti nemusí nosit učebnici Prvouky

Pracovní činnosti

 • práce s přírodním materiálem – navlékání korálků (jeřabiny,šípky, fazole…)
 • děti si přinesou potřebný materiál, také jehlu a nit

Výtvarná výchova

 • výtvarné využití vzniklých náhodností při hře s barvou – tempery, tuž

Hudební výchova

 • taneční kroky ve 3/4 taktu

Tělesná výchova

 • posilování horních a dolních končetin

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden budeme opakovat tvrdé a měkké souhlásky, klikněte na odkaz a můžete procvičovat SLUNÍČKO

Ilustrace Josefa Lady si děti mohou vyzkoušet poskládáním a vypočítáním PUZZLE. 

Pokud bude ve středu příznivé počasí, půjdeme na celé dopoledne ven. S sebou vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití.

Erika Kynicka, třídní učitelka

Back To Top