Týdenní plán od 26. do 30. září 2011

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, používání spojek.
 • Psaní y, ý, i, í, po tvrdých a měkkých souhláskách.
 • Uč. str. 15 a PS
 • Psaní – psaní písmen (r, n, m), a krátkých slov. (Písanka str. 7, 8)
 • Čtení – plynulé čtení cizího textu a vyhledávání informací.
 • Sloh – mluvní cvičení.

Anglický jazyk

 • Předměty v pouzdře a aktovce.
 • Uč. str. 8

Matematika

 • Opakování násobilky do 50, násobení a dělení.
 • Řešení slovních úloh o n – více, o n – méně.
 • Bod, přímka, polopřímka.

Prvouka

 • BESIP – skupinová práce.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – státní svátek.

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – kukuřice(tuš).

Hudební výchova

 • Poslech – I. Hurník, Kolovrátek.
 • Noty – celá, půlová, čtvrťová, osminová.
 • Práce s písní Notám diví se náš klouček.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily denně pravítko a nůžky. V kufříku děti mají mít vodové barvy, kelímek, kulatý a plochý štětec, špejle(nejméně 10), jehlu s velkým ouškem, bílou nit, vyšívací bavlnku, lepidlo.
 • Ve středu je státní svátek – Den české státnosti.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka Hudební výchova
Věta jednoduchá, souvětí Číselná posloupnost Dopravní značky Noty
Hádanky Talíře Silniční bezpečnost  
Slovní druhy Houpačka    
Tvrdé a měkké souhlásky Zeď    
  Násobení na čas    

Jitka Hlaváčková,třídní učitelka

Back To Top