Týdenní plán od 19. do 23. dubna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 88-95
 • Letíme do vesmíru, Tady jsme doma
 • nácvik pohádky s dramatizací

Psaní

 • Písanka str. 32
 • písmena q, Q, w, W, x, X
 • ukončení psaní v písance
 • opis, přepis do sešitu

Matematika

 • PS str. 10-12
 • odčítání v oboru čísel do 20
 • sčítání a odčítání do 10
 • slovní úlohy

Prvouka

 • PS str. 38 a 39
 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • den Země

Pracovní vyučování

 • výrobek z plastu

Výtvarná výchova

 • Přílet ptáků – dokončení práce

Hudební výchova

 • rozvíjení hlasového rozsahu
 • nota celá

Tělesná výchova

 • základní pravidla pro osvojování her
 • překonávání překážek

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, pomozte dětem s přípravou kostýmů na divadlo. Mohou si je postupně nosit do školy.
 • Pokračujeme ve čtení pro kamarády.
 • 22. dubna oslavíme Den Země – pokud nebude pršet, půjdeme ven. Dejte dětem sportovní oblečení.
 • V notýscích mají děti hodnocení za 3. čtvrtletí školního roku. Prosím o podpis.
Back To Top