Týdenní plán od 26. do 30. března 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Slova protikladná
 • Slovní druhy
 • Uč. str. 100 a 101
 • Čtení – rozbor čteného textu
 • Psaní – písanka str. 13, 14
 • Sloh – vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Úsečka, polopřímka, kružnice

Prvouka

 • Polní plodiny
 • Části kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Velikonoční zdobení

Hudební výchova

 • Noty c1 – c2

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – posilování obratnosti, rychlosti, pozornosti

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si přinesou 4 vyfouknutá vajíčka (2 do Vv a 2 do Pv).
 • 5. a 6. 4. prázdniny, 10. 4. ředitelské volno.
 • 13. 4. divadelní představení ve škole, vstupné 20 Kč.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slovní druhy Dělení se zbytkem Rostliny
Tahák Dělíme  
Hra Názvy početních operací  
Had    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top