Týdenní plán od 2. do 6. dubna 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Uč. str. 102-106
 • Čtení – obsah přečteného textu
 • Psaní – písanka str. 15, 16
 • Sloh – práce se slovy

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky čísel 6-9
 • Slovní úlohy
 • Sčítání aodčítání do 1000(pamětné i písemné)

Prvouka

 • Květy a plody
 • Uč. str. 52-55

Pracovní činnosti

 • Zdobení vajíček

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Menuet

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazu, síly na pružném můstku – plynulý rozběh, doskok na kozu do dřepu

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. a 6. 4. – prázdniny
 • 10. 4. – ředitelské volno
 • Od 2. 4. vyučování končí ve 12.00 hodin.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Vyjm. slova po v Dělení se zbytkem Květ
Slovní druhy Jsi lepší než Pat a Mat? Stonky
     
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top