Týdenní plán od 19. do 23. března 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Uč. str. 98-100
 • Čtení – práce s textem.
 • Psaní – písanka str. 11, 12
 • Sloh – přirovnání, vyvpravování o Velikonocích

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Opakování sčítání a odčítání do 1000
 • Tělesa – kvádr, válec, koule, krychle

Prvouka

 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • Okrasné a užitkové rostliny
 • Uč. str.40-45, PS str. 46-48

Pracovní činnosti

 • Péče o pokojové květiny

Výtvarná výchova

 • Kamarád – barvy

Hudební výchova

 • Orchestr, sólo

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 3. – Pojedeme bruslit do Krnova, cena 50 Kč. Odjezd v 8 hodin od školy, návrat na poslední 2 vyučovací hodiny. S sebou si děti vezmou teplé oblečení, oteplené rukavice (nejlépe dvoje), brusle, hokejku, přilbu (buď lyžařskou nebo cyklistickou). Svačinu a pití. Na vyučování jen pouzdro.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Vyjm. slovapo s Barevná násobilka Procvičuj zeleninu
  Braň se! Druhy ovoce
  Rybaření Jarní rostliny
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top