Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2011

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů.
 • Předpona, kořen, přípona.
 • Doplňování i, í/y, ý.
 • Malý pracovní sešit str. 6-7.

Český jazyk – sloh

 • Jednoduchý obsah a jeho formální úprava.

Čtení a literatura

 • Kniha a čtenář.
 • Čítanka str. 17-20.
 • Kontrola obsahu z přečtené knihy (donést 29. 9.).

Anglický jazyk

 • Hláskování jednoduchých slov.
 • Věty s have got.
 • Tvoření otázek.
 • Učebnice str. 8-9.

Matematika

 • Dělení se zbytkem (jednotky času).
 • Násobilka.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 12-13.
 • G: rovnoběžky, různoběžky, průsečík.

Vlastivěda

 • Ústava, práva a povinnosti občanů, spol. organizace.
 • Vyprávění o svatém Václavovi.
 • Památná místa.
 • Učebnice str. 5.

Přírodověda

 • Malý testík (zopakování neživé přírody).
 • Horniny a nerosty (příprava na exkurzi).

Pracovní činnosti

 • Státní svátek.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy a skutečnosti (prodavač).

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 27. 9. plaveme. Odjezd od školy v 7.30. Návrat v 10.15 hodin. Poslední 2 hodiny se učíme podle rozvrhu PŘ a ČT.
 2. Ve středu je státní svátek.
 3. V pátek jedeme do hornického muzea. Sraz v 7.10 u školy, návrat asi kolem 16.00 hodin ke škole. Pokyny pošlu EL-kou.
 4. Pořád vybírám na ZAV – 150 Kč, hornické muzeum – 250 Kč a SRPDŠ – 150 Kč.
 5. Rozvrhy hodin 4. B.
 6. Známky a informace kontrolujte na Moje El-ka.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovní druhy jinak Násobilka Abeceda – hláskování
VS po l Dělení se zbytkem Abeceda s opicí
Diktáty Převody jednotek Čísla
VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA HUDEBKA
Testík na ČR Voda Píseň – prodavač
Mapa – skládačka

Vzduch

 
  Horniny  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem

Back To Top