Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Slovní druhy.
 • Stavba slova.
 • Malý pracovní sešit str. 6-7.
 • Učebnice str. 21-23.

Český jazyk – sloh

 • Adresa.

Český jazyk a literatura

 • Umělecké texty.
 • Čítanka str. 23-26.

Anglický jazyk

 • Povídání o sobě.
 • Sloveso have got.
 • Počítání do 100.

Matematika

 • Písemné násobení.
 • Učebnice str. 18-20.
 • Jednotky délky, hmotnosti a objemu.
 • G: Přímky kolmé.

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany.
 • Učebnice str. 6-7.
 • Zkoušení z ČR (zápisy v sešitě).

Přírodověda

 • Horniny a nerosty (zpracovávání referátů z exkurze).
 • Vyhledávání informací, práce ve skupinách.

Pracovní činnosti

 • Seznámení s různými druhy papírů.
 • Jednoduchý výrobek.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Rytmus.

Tělesná výchova

 • Cvičení a soustředění na správné provedení (sestava, švihadlo).

Informatika

 • Psaní na klávesnici ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.
 2. Rozvrhy hodin 4. B.
 3. Posílejte peníze na ZAV – 150 kč a VV+PV – 50 Kč, SRPDŠ – 150 Kč.
 4. Dokupte dětem věci do geometrie (pravítko s ryskou, dlouhé pravítko a kružítko).
 5. V pondělí 10. 10. jedeme s dětmi na dopravní hřiště do Krnova (na konci školního roku budou děti skládat zkoušky, obdrží cyklistický průkaz).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Diktáty Beruška – + a – Čísla
Šibenice na VS Násobení Abeceda

Určování pádů

Tučňáci Barvy
Slovní druhy jinak Dýňové násobení  
VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA HUDEBKA
Testík na ČR Horniny a nerosty Píseň – prodavač
Světové strany    

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top