Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2011

Český jazyk

 • Slabika, hláska, písmeno, abeceda.
 • Stavba slov (kořen slova).
 • Učebnice str. 12-16.
 • Pracovní sešit VS str. 4-5.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – členění textu.

Český jazyk – literatura

 • Četba a poslech pohádek českých i jiných.
 • Čítanka str. 13-16.
 • Referáty z knih.

Anglický jazyk

 • Alphabet, spelování.
 • Tvoření otázek (have got).
 • Učebnice str. 8.

Matematika

 • Násobení a dělení.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky objemu.
 • Početní výkony se závorkami.
 • Učebnice str. 8-12.

Vlastivěda

 • ČR opakování (malý testík).
 • Státní svátky, památná místa.
 • Učebnice str. 5.

Přírodověda

 • Neživá příroda – shrnutí.
 • Půda – pokusy.
 • Koloběh vody v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché origamy.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy a skutečnosti.

Hudební výchova

 • Noty značky pro tóny.

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem věci (nosí zbytečnosti, stačí věci podle rozvrhu hodin).
 2. Na výlet do hornického muzea vybírám 250 Kč.
 3. Za výuku ZAV 150 Kč (neplatí děti, které zaplatily už p. vychovatelkám).
 4. V případě pěkného počasí půjdeme na vycházku na celý den. Informace pošlu po dětech.
 5. Rozvrhy hodin 4. B.
 6. Známky kontrolujte na Moje El-ka.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Násobení  s 10 Spelování
Testy na VS Dělení s 10 Abeceda s opicí
Slovní druhy Ukliď papír do desek Věty
Slovní druhy jinak Násobení hrou Abeceda – hláskování
  Sudoku  
VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA  
Sousední státy Test  
Mapa – skládačka    

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem

Back To Top