Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Čtení

 • Slabiky MA, MÁ
 • Obrázkové čtení vět
 • Vyvození písmene L
 • Slabiky LA, LÁ
 • Živá abeceda s. 11 – 17

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Základní hygienické návyky při psaní
 • Písanka str. 10-14 a další kresebné uvolňovací cviky

Matematika

 • Číslo 3
 • Porovnávání
 • Tvoření otázek a odpovědí
 • PS str. 12-17

Prvouka

 • Škola – prostory a zaměstnanci školy
 • Školní režim
 • Cesta do školy
 • Oskarova prvouka str. 4-7.

Pracovní vyučování

 • Trhání, vytrhávání – jablko, hruška

Výtvarná výchova

 • Malování kávou

Hudební výchova

 • Pod naším okýnkem
 • Nácvik: Adámku náš
 • Deklamace textu s hrou na tělo Abeceda

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o důslednou každodenní kontrolu pouzder – ostrouhané pastelky
 2. Skládejte s dětmi písmenka ze složky (diktát písmen, slabik)
 3. Dne 3. 10. pojedeme do městské knihovny Krnov – informace později na EduPage

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Hláska a písmeno L Spočítej předměty Cesta do školy
První hláska Porovnáváme
Akvárium – porovnávání
Uspořádej čísla
Back To Top