Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen (A, Á, M, L)
 • Vyvození písmene E

Psaní

 • Stále uvolňujme ramenní a loketní kloub
 • Pracujeme na povolení  zápěstí a prstů
 • Horní oblouk, listovka, šikmé čáry zdola nahoru

Matematika

 • Výčet do 10
 • Zápis číslic 1,2
 • Porovnávání do 5
 • Vyvození sčítání do 3

Prvouka

 • Dokončení kapitoly – Škola
 • Bezpečnost po cestě do školy, ze školy

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Připomínám, že děti mají denně jeden písemný úkol a čtení, i kdyby vám tvrdily, že žádný nedostaly. Mají vždy označeno v některém sešitě ( ŽA, UC, ZČ, M, PRV, PČ) hvězdičkou a zátrhem, na EDUPAGE to píšu jen pro vaši kontrolu.  Čtěte s dětmi každý den, pravidelně. Přípravu čtení si ověřuji u všech dětí minimálně dvakrát do týdne hodnocením.
 2.  Prosím o stálou kontrolu připravených pomůcek – pouzdro, sešity,….
 3. Brzy přejdeme k psaní do malých písanek, kde to bude pro školáky zase o něco obtížnější, a také již hodnoceno! Komu se zápis číslic, tiskacích písmen, geometr. tvarů, uvolňovacích cviků apod nedaří, doporučuji to doma modelovat, kreslit, skládat, psát třeba do krupice nasypané na plech na pečení, trénovat na velký a následně menší a menší formát papíru.
 4. Ve středu 28. 9. je st. svátek, výuka pokračuje ve čtvrtek 29. 9.
 5. Děkuji všem rodičům, kteří svého školáčka připravili na naši první odpolední akci: Cestu za pokladem!

Odkazy k docvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmeno E Porovnej Dopravní situace
Počet slabik – rodiče čtou, děti vepisují číslici Sčítání do 3 Situace na silnici
Písmena velká x malá – pro pilné žáčky Sčítání a odčítání do 3 Bezpečně přes silnici

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top