Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Čtení

 • Čtení slabiky MA, MÁ a slov, vět s probranou zásobou písmen
 • Vyvození písmene L,l
 • Obrázkové čtení

Psaní

 • Vlnky, vodorovné čáry, čáry všemi směry

Matematika

 • Psaní číslic 1,2
 • Počítání do 10 – výčet
 • Počet prvků x číslo 1 – 5
 • Porovnávání <,>, =

Prvouka

 • Zopakování školního řádu
 • Chování o přestávkách
 • Zdravá svačina

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám každodenní plnění domácích úkolů – jeden písemný a čtení (na víkend jen čtení).
 2. Prosím o obalení všech sešitů, včetně deníčku (někdo ještě nemá) + nové učebnice Zdokonalujeme čtení.
 3. V pátek proběhne naše první třídní odpolední akce Cesta za pokladem, informace jsou na EDUPAGE. Prosím o vyplnění Souhlasu s akcí. Kdo byl nemocný, dostane souhlas zítra ve škole.
 4. Děkuji za každodenní kontrolu pouzder a připravených pomůcek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Hra s písmeny Porovnávání Zdravé, nezdravé
Posilování zrakového a sluchového vnímání Další procvičování porovnávání  Orientace ve třídě
Písmeno L

Pohádka O Červené Karkulce

O perníkové chaloupce

O Smolíčkovi

O Budulínkovi

Stejný počet Povolání ve škole

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top