Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Čtení

 • Vyvození písmene E
 • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen A,Á,M,L,E,É
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Uvolňovací cviky k povolení ramene, zápěstí, prstů
 • Rovné, šikmé čáry

Matematika

 • Prověřování pochopení porovnávání
 • Sčítání do 3
 • Číslice 4
 • Psaní číslic 1,2,3
 • Výčet do 20

Prvouka

 • Roční období
 • Podzim

Doplňující informace pro rodiče

 1. Při absenci dětí zasílám zprávu s probraným učivem pro všechny, kteří ten den chyběli. Prosím o jeho doplnění, předejdete velkému dopisování po návratu do školy.
 2. Prosím o stálou kontrolu pouzder, jeho vybavení, už se začíná s půjčováním. Pastelky nejsou ostrouhané, chybí nůžky… Děkuji!
 3. V pondělí je TV – děti si braly úbory domů k vyprání, připomínám jejich přibalení do aktovek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmeno E – prezentace Sčítání do 4 Jaro, léto, podzim, zima – písnička
Skládání slov Opakování porovnávání Podzim
Slož slovo – anagram Sčítání do 4 – náhodné kolo Chaloupka na vršku – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top