Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Český jazyk

 • Pravopis i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhl.
 • Abeceda – řazení slov
 • Psaní slov a vět v písance 1
 • Plynulé čtení

Anglický jazyk

 • Nedodáno (J. Samli)

Matematika

 • Opakování násobilky do 50
 • Slovní úlohy
 • G – bod, polopřímka, přímka

Prvouka

 • Škola
 • Cesta do školy
 • Celodopolední vycházka do parku Pod lipami

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem
 • Celodopolední vycházka do parku Pod lipami

Výtvarná výchova

 • Výstavka ovoce a zeleniny

Hudební výchova

 • 3/4 takt – taneční kroky
 • Píseň Veverka a kluk

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Posilování, zdolávání nerovného terénu – vycházka do parku Pod lipami

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 21. 9. je další lekce plavání.
 2. Opakujte a procvičujte násobení a dělení 1 – 5.
 3. V pátek 23. 9. jdeme pěšky do parku Pod lipami, tam se zdržíme celé dopoledne.  Dbejte na vhodné oblečení a hlavně obutí. Pro jistotu přibalte pláštěnku.
 4. Pravidelně sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Druhy vět Fotbalový turnaj  Město nebo vesnice?
Pravopis i, í, y, ý Pilné včelky  Dopravní značky
Diktáty Násobky č. 6  Pravidla silničního provozu
  Slovní úlohy  
  Mistr násobilky  Školní řád a dodatek
     
Back To Top