Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Kořen, slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • G – úhel

Vlastivěda

 • Osvícenství

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje
 • Nerudní suroviny

Pracovní činnosti

 • Využití přírodního materiálu

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastupřírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Hudební nauka – opakování hodnot not
 • Muzikanti, co děláte

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 23. 9. jdeme na celé dopoledne do zámeckého parku Pod lipami – podzimní tvoření. 

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Hv   
Násob, děl Roboti i/y Pročti si Osvícenství – video  Muzikanti  
Písem. násobení Stavba slova Nerudní suroviny      
Písem. dělení          
Úhel – video          
Angličtina          
Slovíčka          
Členy a, an          
Alphabet hra          

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top