Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, psaní jednoduchých vět. Interpunkce
 • Význam slabik pro dělení slov
 • Učebnice str. 16 až 18

Čtení

 • Správné čtení dlouhých a krátkých samohlásek
 • Čítanka str. 38, 40, 42,43

Psaní

 • Písanka str. 7, 8

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky ( 8+ a)
 • Slovní úlohy
 • Rýsování čar podle pravítka
 • PS str. 7 a 9

Prvouka

 • Dopravní prostředky
 • PS str. 10 a 11

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Stromy

Hudební výchova

 • Nebude – státní svátek

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 28. 9. 2016 je státní svátek – nevyučuje se.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta Luštěnky Dopravní značky
Počet slabik Přičítání k 9 Dopravní prostředky
Dělení slov na konci řádku Přičítání k 8  

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top