Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Začátek a konec věty
 • Pořádek slov ve větě
 • Sloh: Pozdrav
 • Diktát str. 12, cvičení 3
 • Učebnice. str. 12 až 14

Čtení

 • Přednes říkadel

Psaní

 • Písanka str. 4, 5

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem ( 9+ a, 11 -a)
 • Slovní úlohy
 • Matematické řetězce
 • Rozklad čísla
 • Rýsování dle pravítka

Prvouka

 • Cesta do školy
 • Vycházka do přírody

Pracovní vyučování

 • Podzimní tvoření

Výtvarná výchova

 • Podzimní tvoření

Hudební výchova

 • Tempo v hudbě, dynamika

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

23. 9. 2013 Podzimní tvoření v zámeckém parku Pod lipami. Půjdeme pěšky, děti si vezmou sportovní oblečení a vhodnou obuv. Informace na El ce.

21. 9. 2013 plavecký výcvik.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka HV
Věta Přičítáme k 9 Jdeme do školy Klokani
Slova se skládají ze slabik Matematické luštěnky    
Dělení slov na konci řádku      
Hláska      

 

Back To Top