Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

        •   Vypravování

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Slovní úlohy, vlastnosti nás a děl.
 • Jednotky objemu

Vlastivěda

       •   ČR – státní svátky

Přírodověda

 • Koloběh vody v přírodě
 • Vzduch

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy

Hudební výchova

 • Noty

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry
 • Pobyt na hřišti

Doplňující informace pro rodiče

                Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

slovesa
Back To Top