Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Čtení

 • Opakování vyvozených písmen – S, s, L, l
 • Vyvození nového písmenka – M, m.
 • Živá abeceda str.32-36

Psaní

 • Cviky k uvolňování ruky – srdcovka, horní klička, dolní zátrh
 • Předtištěné uvolňovací cviky

Matematika

 • Číslo 5. Psaní číslice 1.
 • Pořadí čísel, číselná řada do 5.
 • Pojmy – stejně, více, méně.

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy.
 • Opakování – ve škole.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – skládání

Výtvarná výchova

 • Návštěva výstavy ovoce a zeleniny

Hudební výchova

 • Hudební hádanky. Písnička – Když jsem já sloužil….
 • Pohyb podle hudby na místě, vpřed, vzad.

Tělesná výchova

 • Střídání chůze – pomalá, rychlá, běh
 • Pohybová hra.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně kontrolujte dětem pouzdro (ostrouhané pastelky a tužky).
 2. Dohlédněte na správné držení tužky.
 3. Začínám vybírat příspěvek SRPDŠ 150,- (je-li v rodině více žáků, platí starší z nich).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičuj si učivo:

Matematika Český jazyk Prvouka
Porovnávání čísel Slabiky s písmenem L Slušné chování
Počítáme Písmenko M Správný uchop
Kostky Pozice M ve slově Kdo pracuje ve škole?

Text

Back To Top