Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Čtení

 • Opakování písmene S
 • Procvičování písmene L – zraková diferenciace všech 4 podob písmene
 • Vyvození písmene M
 • Globální čtení slov s vyvozenými písmeny

Psaní

 • Uvolňovací cvičení
 • Hygiena psaní ( správný úchop, natočení sešitu, správný posez…)
 • Procvičování  tvarových prvků – horní klička, horní, dolní, složený zátrh..)

Matematika

 • Vyvození čísla 5
 • Číselná řada do 5
 • Psaní číslice 1, 2

Prvouka

 • Bezpečnost po cestě do školy

Pracovní vyučování

 • Slunečnice – lepení

Výtvarná výchova

 • Barevný rytmus – pole

Hudební výchova

 • Zvuk x tón
 •  Hudební hry

Tělesná výchova

 • Pohybové hry na rozvoj obratnosti, rychlosti
 • Smluvené signály, pokyny

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, kontrolujte pouzdra a šk. pomůcky podle rozvrhu hodin.
 2. Doobalte dětem ještě neobalené sešity včetně malého deníčku.
 3. Rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách si přečtou školní řád na stránkách školy.
 4. V pátek jdeme na celodenní vycházku – bližší informace týkající se přesné organizace budou včas na ELCE.
Český jazyk Matematika Prvouka
Písmeno L  Písmeno M Pravolevá orientace  Počítáme do pěti  Jdeme do školy

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top