Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Český jazyk

 • Věta
 • Pořadí vět
 • Uč. str. 14-16
 • Sloh – Prosba, poděkování

Čtení

 • Čtení delších textů
 • Čtení s porozuměním
 • Malý čtenář str. 20-26, Čítanka str. 15 

Psaní

 • Fixace tvarů malých psacích písmen – f,h,k
 • Písanka str. 5-7

Matematika

 • Sčítání s přechodem desítky
 • Procvičování + a – do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 7 a 8
 • G – Geometrické tvary, PS str.9

Prvouka

 • Cesta do školy, dopravní značky
 • Uč. str. 6 a PS str. 10

Pracovní vyučování

 • Podzim plný nápadů

Výtvarná výchova

 • Podzim plný nápadů

Hudební výchova

 •  Lítala si vlaštověnka 2.-5. sloka

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 9. – Plavecký výcvik
 • 23. 9. – Celodenní  akce  Podzim plný nápadů

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta Přičítání k 8 Dop. značky a prostř.
Oprav věty

Pexeso

Dopravní značky
Spoj věty

Počítáme s kočičkou

 
Pořadí vět Počtář  
  Geometrické tvary  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top