Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – využití i v literární výchově – obsah přečteného textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Slovní úlohy, vlastnosti násobení a dělení, pořadí početních výkonů
 • Jednotky délky a objemu
 • Geo – poloha dvou přímek v rovině

Vlastivěda

 • ČR – Ústava, práva a povinnosti občanů, spol. organizace

Přírodověda

 • Půda a Slunce

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem – tvoření v parku

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Píseň Dostal jsem koníčka sivovraného

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 21. 9.

Doplňující informace pro rodiče

23. 9. Celodopolední vycházka do parku Pod lipami, informace na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika   Jazyk český   Přírodověda   Vlastivěda  
Počítej Stavba slova Procvič ČR
Jednotky Význam slov Zopakuj si  
Angličtina
Alphabet      
Alphabet1      
Hra      
Back To Top