Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9.

 

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě, začátek a konec věty
 • Učebnice str. 14-17
 • Středník, uvozovky, tempo, intonace při čtení vět

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Malý čtenář – str. v úkolníčku
 • Výběr básně o podzimu – přednes

Psaní

 • Úprava ve všech sešitech, psaní číslic
 • Písanka, přepis a opis z tabule

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10
 • PS str.6-11
 • Geometrie – geom. tvary, čára křivá

Prvouka

 • Název obce a jejich částí
 • Významné budovy v obci
 • Kontrolní cvičení v PS

Pracovní vyučování

 • Sběr přírodnin

Výtvarná výchova

 • Slunečnice

Hudební výchova

 • Notová osnova, noty
 • Písnička Škubejte kravičky

Tělesná výchova

 • Rozvíjení postřehu a rychlosti
 • Rychlý běh střídavě s pomalým, polovysoký start
 • Míčová hra

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden máme všechny hodiny podle rozvrhu včetně hodin Tv. Pravidelně kontrolujte dětem úkolníčky a chystáme si aktovky podle rozvrhu!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top