Týdenní plán od 19. 6. do 23. 6. 2023

Český jazyk

 • Souhrnné opakování učiva.
 • SCv: dopis.
 • Uč. str. 106-108.

Čtení

 • Čtení se správnou intonací.
 • Práce s textem.
 • Čítanka str. 160– 1167.

Psaní

 • Vlastní jména měst.
 • Adresa.
 • Písanka str. 37 a 39.

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 10.
 • Procvičování násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • PS str. 38-40.

Prvouka

 • Závěrečné opakování.

Pracovní vyučování

 • Vybírání učebnic.

Výtvarná výchova

 • Kreslení v přírodě.

Hudební výchova

 • Nácvik písní Prázdniny, Okoř.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – jóga.
 • Atletické disciplíny.

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu budeme odevzdávat učebnice.  Polité a velmi poškozené nové učebnice se budou zcela hradit!
 • V případě příznivého počasí cvičíme v hodinách Tv venku!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top